Bronvermelding

Voor verslagen maak je vaak gebruik van eigen metingen en zelfbedachte theoriën. Maar bijna altijd bestaat er ook een groot gedeelte uit theoriën uit andere bronnen. Voor alles wat je niet zelf verzonnen, gemeten of gemaakt hebt  moet je een bronverwijzing in je verslag  en een bronnenlijst/literatuurlijst achterin je verslag noteren. Dat geldt voor:

Voorbeeld van een verwijzing naar een bron in de tekst van een verslag: 

".......De dichtheid van water is ρ=0,998∙103kg∙m-3 (Verkerk, G, 2004, tabel 11). Dat betekent dat als we één liter water hebben dat die ongeveer..... "

in de voetnoot of in de literatuurlijst staat:

Verkerk, G. (2004). Binas havo/vwo (6e druk, Vol. 2013). Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff.

De bronnenlijst/literatuurlijst kan je in MS Word op verschillende manieren maken:
- via Scribbr
- via de literatuurlijst/bronnenlijst functie van MS Word (werkt niet in Word-online)

De verwijzingen kan je doen via:
- handmatig
- in de voetnoten
- via de bronverwijzingsfunctie van MS word.(werkt niet in Word-online)

  • Door: LEE, leerlaag: bovenbouw
  • juli '22