Technisch ontwerpen

verschil onderzoeken en ontwerpen

In verschillende lesstof-omschrijvingen van middelbare schoolvakken worden de termen onderzoeken en ontwerpen naast elkaar in één zin als leerdoel genoemd. Dat is logisch omdat onderzoeken en ontwerpen zijn twee termen die aan de éne kant veel overeenkomsten hebben, maar anderzijds zijn er ook verschillen:

Natuurwetenschappelijk fundamenteel onderzoek:
Je onderzoekt om kennis te vergaren. Hierbij sluit je aan op eerder gepubliceerd natuurwetenschappelijk onderzoek en publiceer je onderzoek in een vorm waarmee anderen verder kunnen gaan met jouw resultaten.

Technisch ontwerp:
Je ontwerpt om een product of proces te ontwikkelen. Als ontwerper ben je geen fabrikant die een product maakt, maar richt je op het verhelpen van problemen, zoek je nieuwe toepassingen van een techniek of proces of ontwikkel je een totaal nieuw product.

Bij technisch ontwerpen is er een iets minder strak format dan bij natuurwetenschappelijk onderzoek, maar zijn er verschillende formats waarin gewerkt kan worden.

Voorwaarden voor een compleet technisch ontwerp zijn:

 • Inleiding
 • Analyse van het ontwerp
 • Programma van eisen.
 • Test en evaluatie van eisen
 • Literatuurlijst

Verschillende methode's die je kunt gebruiken om tot een ontwerp te komen zijn:

 • Actorenoverzicht
 • Functieoverzicht
 • marktonderzoek
 • Prototype ontwerpen
 • Cyclisch ontwerpen
 • SWOT analyse

onderzoek en ontwerpvoorbeelden in verschillende vakgebieden

Biologie

onderzoek of de lichamelijke reactie van honden op voedsel ook aan door een andere prikkel opgeroepen kan worden.

 

Ontwerp van een waterzuiveringsmethode voor een vijver die voor een gezonde biosfeer zorg.

Natuurkunde

Onderzoek naar lengtecontractie door zwaartekrachtgolven in de virgo detector

 

Ontwerp van een 3D model van de wateruitstroom van een rivier met behulp van de wet van behoud van massa, impuls en energie  om een passende maatregel te bedenken om dichtslippen van de vaargeul te voorkomen

Scheikunde

Onderzoek naar het maken van een molecuulgrote motor.

 

Ontwerp van biologische katalysator en opstelling die plantenresten om kan zetten naar bio-ethanol.

Sociale wetenschap

Onderzoek het effect van sociale verbondenheid op motivatie en prestatie door het gebruik van een weblog.

 

Toepassen van ontwerp-methodiek om maatregelen te ontwikkelen waarmee uitval van 4e klas havo leerlingen voorkomen kan worden

 • Door: LEE, leerlaag: NWO V4 PWS
 • juli '22