PWS havo maatschappijprofiel

De informatie van het profielwerkstuk havo 5 voor de natuurprofielen kan je vinden in deze pdf:

PWS boekje voor de M-profielen_handleiding en beoordelingsformulieren 2022-2023

De planning voor dit schooljaar is als volgt:

Stap

Wat te doen?

 

Wanneer?

1

 

Startmoment

Je  krijgt informatie over het pws.

Je gaat nadenken over:

-   met wie je het pws gaat maken;

-   welk thema je het meest interessant vindt;

-   het onderwerp dat je wilt bestuderen.

In de introweek vanaf 23 augustus

 

2

Je krijgt een workshop ‘informatievaardigheden’ om je beter te kunnen voorbereiden op je pws en de kwaliteit ervan te vergroten.

Woensdag 31 augustus

3

Je geeft via het emailadres profielwerkstukclv@gmail.com  door:

  • Je pws-keuze (regulier, artistiek of ondernemen);
  • je themakeuze;
  • je onderwerpkeuze;
  • je partnerkeuze (noem beide namen!).

Uiterlijk vrijdag 2 september op het emailadres

4

Iedereen krijgt in het Btrium te horen, afhankelijk van je onderwerp, welke docent je begeleider is en in welk lokaal je wordt verwacht.

Je formuleert daar een hoofdvraag en deelvragen en legt deze aan je begeleider voor.

Tijdens dit gesprek komt de definitieve probleemstelling tot stand. Je maakt aan je begeleider duidelijk dat je voldoende kennis hebt van je onderwerp (inlezen!) èn hoe je tot de formulering van je hoofdvraag bent gekomen. Ook krijg je een uitleg van Apprentice.

Woensdag 7 september (werkmorgen 1, 1e t/m 4e uur)

5

Je gaat aan de slag met het zoeken naar boeken, internetsites e.d. voor materiaal.

Je maakt een onderzoeksplan (uiterlijk 16 september klaar!) van welke werkzaamheden je gaat doen, wie wat gaat doen en deze leg je vast in het logboek. Vergeet daarbij niet je bronnen te vermelden. Je maakt het eerste hoofdstuk af. Dit alles gebeurt op Apprentice.

Je begeleider geeft feedback op je onderzoeksplan.

Vanaf 7 september

6

Eerste beoordelingsmoment (Beoordelingsformulier 1)

Hoofdstuk 1 is klaar!

Vrijdag 14 oktober (werkmorgen 2, 1e t/m 4e uur)

7

Je verzamelt en beoordeelt informatie (denk aan boeken, artikelen, internet, beeldmateriaal, de uitkomst van enquêtes, van interviews en van materiaalonderzoek). Je werkt dus in eigen tijd verder aan het pws op Apprentice.  

Vanaf 14 oktober

8

Tweede beoordelingsmoment (Beoordelingsformulier 2)

Maandag 14 november

(werkmorgen 3, 1e t/m 4e uur)

9

Je verwerkt de opmerkingen van je begeleider en je gaat verder met je werkstuk.

Vanaf 14 november

10

Het laatste moment waarop je onder schooltijd aan het pws kunt werken: afronding + voorbereiden van de presentatie.

Woensdag 7 december (werkmorgen 4, 1e t/m 4e uur)

11

Derde beoordelingsmoment (Beoordelingsformulier 3.1 + 3.2).

Je presenteert je onderzoek samen met je partner. Aan de hand van de beoordelingscriteria in dit pws-boekje word je beoordeeld. Het definitieve pws is ingeleverd op Apprentice.

Dinsdag 20 december

(presentaties)

12

Uiterlijk voor het begin van de voorjaarsvakantie hoor je van je begeleider je eindcijfer. Hij/zij zal de beoordeling met je bespreken.

Vrijdag 24 februari

  • Door: vy, leerlaag: havo 5
  • aug 2022