BINAS onderzoek havo 4

Binas onderzoek 2024

WEEK 13 ONDERWERP KEUZE - DINSDAG  28 MAART INTRODUCTIE
UITERLIJK DONDERDAG 30 MAART 12.00 UUR ONDERWERP INLEVEREN

In de week na de 30e wordt de indeling bekend gemaakt.
Het is nu niet meer mogelijk om een groepje en ene onderwerp op te geven voor het PWS. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, stuur dan Martine Ogier een berichtje via in Teams. 

Als je een onderwerp wilt hebben waarvan je zeker weet dat er voldoende literatuur op gepast niveau beschikbaar is én dat we op school spullen beschikbaar hebben om te meten; kies dan een onderwerp uit deze lijst. 

Week 15 inleveren oriëntatie donderdag 13 april bij persoonlijk begeleider

Oriëntatie bevat:

WEEK 16 WERKPLAN SCHRIJVEN - bijeenkomst di 18 april
UITERLIJK WOENSDAG 20 APRIL inleverdatum

Op dinsdag 18 april is iedereen op school voor voorlichting werkplan schrijven. Er wordt dan in het Btrium voorlichting gegeven over het maken van een werkplan. Vervolgens wordt er op de A200 vleugel een start gemaakt met het schrijven van het werkplan in overleg met de begeleidende docenten.

Je bent klaar bij een GO van je begeleider op de volgende onderdelen:

WEEK 23 INLEIDING EN WERKPLAN INLEVEREN - UITERLIJK DINSDAG 6 JUNI (MINIPWS CIJFER BI NA SK)

info over theoretisch kader/inleiding via opzet onderzoek.
info over alle andere onderdelen via opzet onderzoek.

 • Theoretisch kader/inleiding
 • Onderzoeksvraag
 • Hypothese
 • GO op materialen aanvraag bij TOA via teams
 • Werkplan
 • Gidsexperiment

Behalve voor een cijfer (SE voor Bio Na en Sk) heb je ook een GO nodig voor je profielwerkstuk volgend jaar.  Zolang je geen GO hebt moet je na de toetsweek terugkomen op school om het te repareren tot een GO.

PWS 2023

25 AUGUSTUS 2023 - OPSTART

De eerste vervolgstappen op het miniPWS zullen op vrijdag in de startweek beginnen. Namelijk;
- Check op groepjes en onderwerpen en begeleiders
- Planning maken voor komende weken + sturen aan je begeleider
- Eventuele feedback verwerken

Aan het eind van het schooljaar heeft iedereen een werkplan opgesteld waar meteen aan begonnen kan worden. Mocht dat niet zo zijn, of zijn er onverziene wijzigingen in de groepjes opgetreden neem contact op met mevrouw Ogier (bij voorkeur via Teams). 

Op de werkochtend zet je sowieso in je teams-kanaaltje een planning van de komende weken tot 6 september. Vergeet niet je begeleider met een @ ervoor te noemen.

 

Belangrijke info vind je hier: 

8 SEPTEMBER - Eerste data bespreken

Deze week bespreek je uiterlijk je eerste meetresultaten met je begeleider. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan overleg je met hem/haar je planning.

DonderdagAVOND 12 OKTOBER 22.00 UUR  

Deadline voor het inleveren van het voorlopige eindverslag. Dat is een document voor eindbeoordeling, Er kan hoogstens wat opmaak en verwoordingsfeedback in worden verwerkt. Wat inhoud betreft is het al klaar. Met voorkeur overleg je met je begeleider of het verslag op papier, via mail en op teams ingeleverd moet worden. Zorg voor een documentnaam met "voorlopig eindverslag"  erin

DONDERDAGavond 12 OKTOBER - DE EINDPRESENTATIES

Dag voor de presentatie  (11 oktober 22.00 uur) de powerpoint delen met je PWS begeleider.
Doe dit per mail of anders via onedrive.

Over de presentatie:

 1. De presentaties zijn in blokjes van 4 gegroepeerd. We vragen je en jouw publiek om (zo mogelijk) het hele blok aanwezig te zijn en niet tussendoor te wisselen.
 2. Per presentatie is 15 minuten beschikbaar: 8 a 10 minuten presenteren en 5 minuten voor wisselen en vragen achteraf. De ervaring leert dat wanneer je begint met de onderdelen van f), dat de 8 minuten dan al snel gevuld zijn.
 3. Ondersteun je mondelinge presentatie met een powerpoint. Streef ernaar om naast de openings-sheet en afsluitende sheet iets van 5 sheets te presenteren. Je moet de inhoud van de sheets namelijk wel bespreken en ze moeten het verhaal van de spreker ondersteunen. Zie een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld.
 4. Alle groepsgenoten hebben ongeveer een gelijke presentatietijd; Op het niveau van het verslag is elke groepsgenoot in staat antwoorden over alle onderdelen van het verslag te beantwoorden.
 5. Je mag een spiekbriefje met losse hulpwoorden gebruiken. De presentatietekst voorlezen mag niet. 
 6. Inhoud:
 •  Introduceer het onderwerp en laat zien wat je onderzoeksdoel was.
 •  Laat zien wat in je experiment gedaan hebt. 
 •  Leg uit hoe je hiermee naar een conclusie toegekomen bent. Besteed verder aandacht aan wat jouw onderzoek sterk maakt:
  • Complexe onderzoeksmethode;
  • óf interessante onderzoeksopzet die nodig was om tot een goed resultaat te komen;
  • óf brede theorie;
  • óf anders
 1. Besteed extra aandacht aan twee belangrijke momenten:
  • Begin; hoe pak je in één zin ieders aandacht en sleep je ze mee in het onderwerp? Dit kan bijvoorbeeld door een afbeelding te laten zien en hier een vraag over te stellen.
  • Einde; bedenk een “einduitspraak” die ten opzichte van eerdere teksten nog wel iets nieuws/verrassends heeft, maar tegelijkertijd echt afsluitend is.

 

 

 

 • Door: OGI, leerlaag: PWS havo N-profiel
 • mrt '24