Natuurwetenschappelijk onderzoek onderbouw

onderdelen onderzoeksverslag

Elke verslag heeft een voorpagina en een inhoudsopgave.

Inleiding

 • Leg uit waarom je dit onderzoek doet.
 • Schrijf de theorie op die je nodig hebt om het onderzoek te begrijpen.

Onderzoeksvraag

 • Formuleer je onderzoeksvraag.
 • Probeer te beginnen met: Wat is de invloed van .. op ... .
 • Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn door de begrippen te benoemen.

Hypothese

 • Welk antwoord op de onderzoeksvraag denk jij dat er gaat komen?

Materialen

 • Geef aan welke materialen je gebruikt tijdens het proefje. Wees zo exact mogelijk.

Methode

 • Welke stappen moet iemand doen om jouw onderzoek precies na te doen.

Resultaten

 • Maak een tabel.
 • Maak een grafiek.
 • Beschrijf wat er te zien is in je tabel en grafiek (wat valt er op). 

Conclusie

 • Geef het antwoord op de onderzoeksvraag.
 • Geef aan of de hypothese klopte.

Discussie

 • Geef een mogelijke verklaring voor de resultaten. 
 • Benoem welke factoren invloed hebben gehad op de betrouwbaarheid van je resultaten.
 • Geef aan wat je de volgende keer kan verbeteren aan je onderzoek.
 • Bedenk een onderzoek die je hierna zou kunnen uitvoeren.

Bronnen

 • Geef aan welke boeken en/of websites je hebt gebruikt (bij het schrijven van de inleiding). 
 • Door: OGI, leerlaag: Onderbouw M en N
 • mei '23