Statistiek voor N-profiel

Het goed verwerken van gegevens tot conclusies is niet eenvoudig. 

Voorwaarden voor goede statistiek

  • Het statistisch middel past bij de onderzoeksvraag.
  • Er zijn genoeg meetwaarden. Een vuistregel die soms in de 4e klas gebruikt wordt is dat één meting naar keuze meer of minder de uitkomst niet zal veranderen.
  • De metingen die verricht zijn, zijn representatief voor hetgeen waar je iets over wilt zeggen. Als je meet aan “massa van water” of aan iets als “de mate waarin een vloeistof licht absorbeert” zijn representatief voor alle water en vergelijkbare vloeistof. Als het gaat over gedrag van dieren of mensen, dan is dan heb je aan één meting niet genoeg. Voor een wetenschappelijk onderzoek over Nederlandse jeugd zijn al snel 400 a 10 000 metingen nodig.
    De representativiteit van twee groepen mensen kan je verbeteren door de bijvoorbeeld de geconditioneerde en ongeconditioneerde (controle)groep zo in te delen op basis van dezelfde relevante eigenschappen hebben: gelijke verdeling mannen en vrouwen, gelijke leeftijd,... etc. 
  • De samenhang tussen de onderzoeksvariabelen is vanuit theorie te onderbouwen als die bestaat. Anders is er minimaal een plausibele onderbouwing voor een causaal(oorzakelijk) verband.
  • Je gebruikt passende grafieken en statistische middelen bij het soort data dat je hebt.

 

  • Door: LEE, leerlaag: NWO V4
  • juli '22